Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Inbjudan till årsmöte

Skärvången den 25 augusti 2015
Till: alla getbönder/intressenter i Sverige!
Från: Tor Norrman  Ordförande i Jämtlandsbockavelsförening och i interimsstyrelsen för nyväckta Svenska getavelsförbundet.

Hej på er allihop! De var ett tag sen sist jag skrev till många av er, då var det med anledning av att härstamningsregistret och den hemsida som vi drev i Bockavelsföreningen, måste läggas ned. De var bekymmersamt för oss stackars få själar som försökt att hålla getavelsfolkets flagga i topp.

Det ju inte alltid så lätt att ha med myndigheter att göra, men!  under 2014 så ombads föreningens styrelse av SJV  i att skriva ihop en ansökan om framtagande av ett nytt härstamningsregister för lantrasgeten. Elitlamm skulle både ta fram och sköta detta för getnäringens bästa. Detta var får man säga, ett mycket bra intsiativ av  SJV med Göte Frid i spetsen. Det var bara så, att detta jobb fick vi ta på oss i styrelsen om det skulle bli något nytt h-register för lantrasgeten! Som jag förstått det, så är det ganska många av er som nu har satt igång att registrera getterna i gen, något som ju naturligtvis kommer att vara till stor nytta för framtida avel, både för att hålla inaveln stången, men också att hålla den fantastiska mjölkgen som våra nordiska getter har, i bästa skick. I samma sväng så sökte vi även pengar till en ny Hemsida för getfarmarna.

Ansökningarna antogs och efter många turer hit och dit så blev härstamningsprogrammet ju klart,  samt att det nu kommer en jättefin  Hemsida, att öppnas upp för vår närings bästa..      OBS öppnar den 1 September! den blir jättebra och jättefin! Här kan bl, du se årsmötesprotokoll, dagordning för kommande möten.
Vi hoppas också att SJV, Elitlam och Svenska djurhälsovården, kommer att använda sidan för god information till alla getbönder.
Under de sista åren har i bockavelsföreningen en styrelse bestående av mig själv, Tor Norrman, Björn Kvist, Annicka Schrewelius, Martin Söderkvist och  Boel Dhalberg, vi försökt att hålla de hela igång, så att vi skulle komma fram till den dag då vi åter kunde försök att samla intressenterna av den Svenska lantrasgeten  in under samma flagg igen.

Vid 2014 års årsmöte så kom vi överens om att försöka ruska liv i Svenska getavelsförbundet igen, detta  för att vi ville hela landets getfarmare skulle få känna  igen sig i sitt eget rikstäckande förbunds namn och gärning. En interimsstyrelse bildades, enklas var det  att låta den gamla styrelsen i Bockavelsföreningen ta ansvaret intill att de första planerade årsmötet i förbundet kunde hållas hösten  2015.
Nu närmar vi oss den tiden, och de har bestämds vid förra mötet att vi skulle försöka att hålla våra kommande årsmöten vid de årliga Saerimnermötet som Eldrimner inbjuder  till varje år. Många av getbönderna kommer till det mötet och eftersom de är så stora avstånd i landet så ser vi detta som en samordningsfråga, just möjligheten att trotts allt få ett tillfälle per år att kunna mötas och lägga upp riktlinjerna för förbundets verksamhet.

Du som getfarmare/intressent som känner att detta är något som är angeläget och som du vill vara med och på nått sätt verka i. Så är du så mycket välkommen in i gemenskapen i Getavelsförbundet, och naturligtvis extra välkommen till vårt allra första årsmöte i de nyväckta förbundet!

Mötet kommer att hållas vid Saerimners årliga träff, detta året på Frösön i Jämtland.

De blir Tisdagen den 6 Oktober  kl 18.00  på Frösö Park nya Hotell. Eldrimner har sponsrat med en möteslokal för vår räkning. Nästa år kommer mötet att hållas någon annan stans i Sverige. (var är ej bestämt än)

Vi kommer att ha vanliga årsmötesförhandlingar, en styrelse skall väljas, interimsstyrelsen presenterar en verksamhetsplan för de första året, och de skulle vara fantastiskt roligt att från er ute i landet få input på frågor som ni anser vara viktiga för oss getbönder, och kanske speciellt kring avelsfrågorna, där överlevnaden av den svenska getstammen ju står i fokus.

OBS. Vid samma sammankomst inbjuds du också att delta vid ett sista årsmöte i den gamla Bockavelsföreningen, där vi tar beslut om nedläggning av föreningen, och att vi nu rekommenderar våra anhängare att gå med i Svenska getavelsförbundet.

De finns mycket att ta i, men med tanke på hur få vi är och hur trångt de är om tid för många av våra företagare så gäller det verkligen att ha fötterna på jorden, allt för att kunna genomföra de vi försatt oss att göra .

Här några ex, på punkter i vår nya verksamhetsplan kommer att handla om:
- Import av nytt avelsmaterial, de är en stor släktskap ibland våra getter i dag. De är ingen katastrof, men åtgärder måste snarast göras för att tunna ut blodet i gen. Vårt granland Norge har exakt samma ras, och har stora mängder av avels- indexberäknad bocksperma  nedfrysta, en guldgruva för oss i Sverige…
-Att få bort de förhatliga öronmärkena som vi påtvingas av EU, att använda på getterna, tyvärr till följd att de blir stort lidandeför geten och en mycke ohälsosam miljö kring variga öron, till skada för både för djur, människa och inte minst mjölken som vi skall göra ost på.  Detta är ett av de första uppdragen vi måste ge en arbetsvillig styrelse.
-Cae-statusen på våra getter är sissodär… här behöver vi få en mer samordnad  syn på hur vi skall inom rörelsen kan kämpa för att alla Sveriges getter skall bli CAE-fria.
-Hur skall vi hålla koll på att härstamningsregistret används och att de fungerar bra?…
-Medlemsvärvning viktigt framöver..Enade vi stå…
De finns mycket mera som står på agendan, vid årsmötet får vi komma överens om prioritetsordningen…

VÄLKOMMEN TILL ETT SPÄNNANDE MÖTE!

Hälsar Tor Norrman med styrelse.
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår Getdag med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter. [Läs mer...]

  • Publicerad 2016-12-01
  • Av Marcus Junström