Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

CAE fri vit avelsbockkilling med dubbla anlag för mer ost.

SE 10672-23115 Birgerson A är en vit avelsbockkilling som är född den 3 mars 2023, han är gentestad och kommer att ha dubbla anlag för ökat ostutbyte, alla hans avkommor kommer att ge mer ost per liter mjölk än genomsnittet i Sverige. Hans mamma är vår bästa tvååriga mjölkget som har dubbla anlag för alfas1kasien. Han är KRAV uppfödd och har diat henne i 2 månader och han äter bra med hö, har gått på bete och är van vid elstängsel. Han har nu betäckt ett 15 tal av våra vuxna getter och ett 20 tal getkillingar som inte är släkt med honom. Pappa är Birger AG, se bifogat härstamningsbevis. Han är registrerad i AvelMiniGet och är berättigad till stöd för hotade husdjursraser vid ett års ålder om köparen är med i registret (support@elitlamm.com) och har miljöåtagande hos Jordbruksverket.

Vi har inte haft böldsjuka på getterna sedan vi sanerade mot CAEn för 20 år sedan, killingarna går på parasitfritt bete och getterna växlar betesmark och rasthage vartannat år, så parasittrycket är lågt och vi har än inte haft någon Haemonchus contortus – stora magmasken påvisad.

Vår besättning är CAE fri. På priset tillkommer moms.

Pris 3000 kr

Köp & Sälj 
 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria betäckta KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria betäckta Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har [...]

  Pris 2250 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Gullabo

  CEA fri Svensklantras kullig bock säljes 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas han är stambokförd och [...]

  Pris 1000 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Gullabo

  CEA fri Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes av svensklantras som är cea [...]

  Pris 1000 kr

 • 2023-11-13 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri vit avelsbockkilling med dubbla anlag för mer ost. 

  SE 10672-23115 Birgerson A är en vit avelsbockkilling som är född den 3 mars [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-10-29 Säljes, Myckelgensjö

  CAE-fri Bock av den Svenska Lantrasen 

  Sälja en CAE-fri Bock av den Svenska Lantrasen SE 10672-22057 föddes 2022-02-05 [...]

  Pris 1500 kr