Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Avelsprogram

Svenska Getavelsförbundet är nu erkänd Avelsorganisation för den Svenska Lantrasgeten

Sammanfattning av Avelsprogrammet

Identifiering och registrering av djur skall ske enligt de regler som finns i Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter samt de kompletterande regler för härstamningsregistrering med uppgifter om enskilda djurs eventuella, avkastning och härstamning. 
Med härstamning avses identitetsuppgifter om djurens mor, far, mor- och farföräldrar och äldre släktingar och dessa finns i form av ett liggande släktträd på härstamningsbeviset.
Alla uppfödare av Svenska Lantrasgetter har rätt att registrera sina getter i stamboken / härstamningsregistret och betalar avgifterna i det system som Svenska Getavelsförbundet anvisar oavsett om de är medlemmar i Svenska Getavelsförbundet eller inte. Den som registrerar sina Svenska Lantrasgetter i härstamningsregistret ger därmed Svenska Getavelsförbundets Avelsråd rätt att ta del av de registrerade uppgifterna.

Avelsmål

I arbetet med att bevara och utveckla lantrasgeten skall:
 • största möjliga genetiska variation bevaras såsom stor bredd i utseende med alla ursprungliga färger och blandningar däremellan, olika tecken på huvud, ben och rygg, pälsen med långa täckhår är allt från kort till lång med många varianter där emellan. Ullen är mycket fin, men med stor variation när det gäller mängd. Både kullighet och olika horntyper, korta, långa, breda, starkt utsvängda, raka.
 • Att de för rasen utmärkande egenskaperna såsom god härdighet och hög avkastningsförmåga bibehålls.
 • Att genom kaseingentestning och dokumentation av kaseingenstatus hos avelsbockar, om önskan finns, kunna undvika mutationen som gett brist på Alfa S1 Kasein i den svenska getmjölken.
 
Avelsarbetets genomförande

Svenska getavelsförbundet skall verka för:
 • En hög anslutning till härstamningskontroll.
 • -Att släktskapsparningar undviks, genom att inte använda en bock i avel vars far, morfar och farfar finns i många av de egna getternas stamtavla.
 • Att renrasiga identitets- och härstamningsregistrerade bockar och getter används i avel med svensk lantrasget. (Vid nyregistrering utreds om möjligt 4 generationer och godkänns härstamningen av Svenska Getavelsförbundets avelsråd se även avsnittet om Svenska Getavelsförbundets öppna stambok).
 • Att Norsk Mjölkget och Allmogeget kan användas vid återskapandet av den Svenska Lantrasgeten i lantrasaveln och då godkänns i härstamningsavseende.
 • Att avelsbockarnas kaseingenstatus, om möjligt, dokumenteras.
 • Att sperma i genresursbevarande syfte regelbundet samlas från CAE-fria bockar, fryses och lagras i samarbete med Jordbruksverket.
 • Att djurägarna uppmärksammas på smittsamma sjukdomar, t.ex. CAE, och uppmanas delta i förekommande bekämpningsprogram.
Vid urval av avelsdjur skall förbundet verka för att:
 • Avel inte bedrivs med djur som visat sig nedärva anlag för defekter.
 • Modergetternas juveransättning samt spenarnas längd och tjocklek skall beaktas utifrån den norska Juverutvärdering som finns tillgänglig för föreningens medlemmar.
 • Ben och klövar är rätt ställda och utan fel vad gäller t.ex. hastrånghet, veka kotor och förvridna klövar.
Vid seminering beaktas:
 • Att den som vill seminera sina djur måste ha intyg på att ha gått djurägarseminkurs godkänd av Jordbruksverket samt är ansvarig för att rapportera till Svenska Getavelsförbundets avelsråd, till ansvarig seminveterinär samt till Jordbruksverket.
 • Att sperman från jordbruksverkets genbank endast får användas i renrasig avel

Mer information om avelsplanen i pdf format;

Avelsprogram för svensk lantrasget.pdf
Beslut om godkännande av avelsprogram Svensk lantrasget.pdf
Beslut om erkännande som avelsorganisation.pdf
Ansökan om erkännade avelsorganisation.pdf
 
 
Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-17 Säljes, Gullabo

  CEA fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr