Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Öronmärkning 2017-459

JordbruksverketSvenska getavelsförbundets projekt 2017-459 består av drift och utveckling av hemsidan samt en studie av problembilder och lösningar, av och kring användandet av för getterna, obligatoriska öronbrickor. Projektet finansieras av Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden Projektstöd till lantrasföreningar som delvis finansieras av pengar från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna är avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen.

Under SLUs kosläpp 4 maj 2019 informerade Madeleine med medarbetare om märkningsprojektet; Se pdf filen Alternatividmärkning.pdf

Nu tar försöksmärkningen inom ramen för projektet vid


Nedan ett utdrag ur ansökan som förre ordförande Tor Norrman skrev.

Forskning har visat att bortåt 90 % av getbesättningar i landet har på olika sätt, problem med de redan från födseln obligatoriska öronbrickorna. Getavelsförbundet har under långtid påtalat de problem som kretsar kring användandet av öronbrickor och att de oftast är specifika problem som är sammankopplat med djurslaget get.

Det är därmed inte så att öronbrickor per automatik är problem för andra djurraser. Geten är ett mycket livligt djur som i de vilda hör bergsregionerna till. De har gett geten en medfödd lust att klättra och hoppa, i de fria vill hon gärna som den lövätare hon är stå på bakbenen och beta löven i träd och buskar. Det har gett när det gäller dagens moderna öronmärkning, den allra sämsta livssituation för geten, då hon på olika sätt fastnar med id-brickorna, i grenklykor, inredningar, grindar fodergrindar och stängsel både av metall och elnät osv listan kan göras lång. Getterna är också hierarkihävdande och biter gärna  varandra just i öronen. Biter man i Id-brickan vet geten om att det gör extra ont, om någon biter och rycker till. ID-brickan blir därför också ett fullt funktionellt verktyg när rangordning skall hållas. (ett liknade  bitproblem är också känt i grisbesättningar)

Finns det många getter i besättningen, och som går ute på beten under sommaren i skog och mark, så är det inte ovanligt att flera har mist sina öronmärken under perioder  av mycket arbete för bonden som plötsligt upptäcker att flera getter är utan märken, och de kan ge stora  ID-problem.

De är mycket vanligt att öronmärkesbärande getter bär på kroniska öroninfektioner, då märket snurrar runt och fastnar lite här och där under tid. Bara att vifta på örat när insekter angriper under sommaren ger slitskador i öron- väggen och kan ge stora krustor av var i hålen där brickorna sitter. Detta ger i sin tur ett infekterat öra, som i sin tur sprids i en film av bakterier över hela djurets kropp då just huvudet ju är djurets ”händer”, ett faktum som används för att på en del boskap använda örnbrickor innehållande  medel mot ohyra tex.
Dessa ofta rejält infekterad öron, är något som var och en förstår  ett ytterligare stort problem då många getbönder än i dag tillverkar ost på opastöriserad mjölk, något som absolut är tillåtet, men som ger vid handen att getmjölkaren och ystaren måste vara mycket, mycket noga med mjölkhygienen. En getkropp full med bakterier är i detta  sammanhang  inte särskilt lämpligt….!

Alltså, öronbrickorna är ett stort problem när det gäller djurskyddet med mycket onödiga plågor. De är också ett hygieniskt lotteri med stor risk för spridning av patogena bakterier, som kan spridas i ystningsmjölk och ost. Dessutom så ger tappade öronbrickor som getteerna helt enkelt river ur örat nä de fastnar , ett stort id- problem för getbönderna  som i bland har uppåt 300 djur som oturligt presumtivt kan tappa brickorna.

Alla dessa problem och djurs lidande  är helt i onödan! 
Det finns kända ej oöverkomligt dyra, beprövade alternativ som inte ger några av dessa uppräknade problem. Det är ytterst frustrerande för oss getbönder att behöva ställas inför dessa problem som är lätt att lösa.


PLANEN.              


SLU foskaren Madeleine Högberg undersöker hur problembilden ser ut. Arbetet skall mynna ut i  praktiska lösningar, som gör att djur och människor inte kan komma till skada på grund utav att djuren måste vara id-märkta. Förbundet tycker att den stämmer bra in på det som vi vill åstadkomma med vår insatts och vi vill göra det nu!

Vi vill ha ett djuretiskt och hygieniskt korrekt sätt att bibehålla viktiga ID-märkningsrutiner på. Något som vi givetvis så väl förstår vikten av.

GENOMFÖRANDET:  Start 17/9 2018.      klardatum etapp 1 30/9 2019


I stort.

-Ett fråge formulär/ el muntlig intervju på telefon  avseende problem med öronbrickor genomförs som komplement till tidigare interjuver i ämnet.
Detta kan SGF hjälpa till med. Styrelsemedlemmar som är utsedda, kommer också att övervara olika delar av studien och även de praktiska studierna som hjälp och stöd i studiearbetet.
- Vi köper in en utrustning för nätmagechippning, men också en utrustning för  chipp under huden.  Metoderna skall pararelt prövas på ca 4 besättningar, och en utvärdering skall göras över hur väl vardera chippningen  fungerar, både praktiskt som tekniskt, och funktionellt, både för geten och getbonden och givetvis ur ett ID-säkerhetsperspektiv.
De praktiska utbildningen av chippgivning och avläsning, hoppas vi att bl djurhälsovårdens veterinärer kan hjälpa till med under studietiden.

-3-4 besättningar ingår i studien, med olika getantal, typer av inredning i stall och mjölkavdelning, samt utegångsförutsättningar, handplockas, helst ur den del av besättningarna som upplever att de har problem med skador beroende på öronbrickorna

 Som ansvarig för projektet kommer Madelen Högberg Forskare på SLU att vara. Hon har stor erfarenhet av getter och har också gjort en utredning över problemen kring öronmärken på get. Hon kommer att hålla i studierna och försöken, och kommer att arbeta med representanter för näringen som SGF plockar fram. 
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter. [Läs mer...]

  • Publicerad 2016-12-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DAGG Avelsbockkilling, CAE fri registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, svartgråvit avelsbockkilling SE10672-2019-19103 DAGG hornig av Svensk [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  AG Avelsbockkilling, CAE fri, registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, vit avelsbockkilling SE10672-2019-19109 vit AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DD avelsbockkillingar CAE fria, registrerade i Avelminiget 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19101 DD [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DA Avelsbockkillingar, CAE-fria, registrerade i AvelMiniGet 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19106 DA [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-06-15 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Bockar C3 status 

  Hej, Bockar till salu, födda i slutet av februari resp slutet av mars 2019. Samtliga [...]

  Pris 2000 kr