Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Öronmärkning 2017-459

JordbruksverketSvenska getavelsförbundets projekt 2017-459 består av drift och utveckling av hemsidan samt en studie av problembilder och lösningar, av och kring användandet av för getterna, obligatoriska öronbrickor. Projektet finansieras av Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden Projektstöd till lantrasföreningar som delvis finansieras av pengar från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Vi har nu klarat av genomförandet av Steg 1 i märkningsprojektet 

Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen.

Under SLUs kosläpp 4 maj 2019 informerade Madeleine med medarbetare om märkningsprojektet; Se pdf filen Alternatividmärkning.pdf

I augusti 2019 fick 5 besättningar sina märken som representerar flera olika metoder tack vare det så kan vi nu slutredovisa projekt 2017-459 och steg 1 av märkningsprojektet.  Vi har nu kommit igång med att testa praktiska lösningar, som gör att djur och människor inte ska komma till skada på grund utav att djuren måste vara id-märkta.Märkning med ankelband 

En kandidatuppsats skrevs våren 2019: ”Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get - vad tycker Sveriges getägare?" Alicia Josefsson har skrivit ett självständigt arbete i husdjursvetenskap vid institutionen för husdjurens utfodring och vård under handledning av Madeleine Högberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Examinator: Eva Sandberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Alicia har dels gjort en litteraturstudie och dels gått igenom getägarenkäten som vi genomfört inom ramen för det här projektet. Hela arbetet finns här i bilagd pdf fil.
oronmarkning_examensarbete_2019.pdf

 

Nedan ett utdrag ur ansökan som förre ordförande Tor Norrman skrev.


Forskning har visat att bortåt 90 % av getbesättningar i landet har på olika sätt, problem med de redan från födseln obligatoriska öronbrickorna. Getavelsförbundet har under långtid påtalat de problem som kretsar kring användandet av öronbrickor och att de oftast är specifika problem som är sammankopplat med djurslaget get.

Det är därmed inte så att öronbrickor per automatik är problem för andra djurraser. Geten är ett mycket livligt djur som i de vilda hör bergsregionerna till. De har gett geten en medfödd lust att klättra och hoppa, i de fria vill hon gärna som den lövätare hon är stå på bakbenen och beta löven i träd och buskar. Det har gett när det gäller dagens moderna öronmärkning, den allra sämsta livssituation för geten, då hon på olika sätt fastnar med id-brickorna, i grenklykor, inredningar, grindar fodergrindar och stängsel både av metall och elnät osv listan kan göras lång. Getterna är också hierarkihävdande och biter gärna  varandra just i öronen. Biter man i Id-brickan vet geten om att det gör extra ont, om någon biter och rycker till. ID-brickan blir därför också ett fullt funktionellt verktyg när rangordning skall hållas. (ett liknade  bitproblem är också känt i grisbesättningar)

Finns det många getter i besättningen, och som går ute på beten under sommaren i skog och mark, så är det inte ovanligt att flera har mist sina öronmärken under perioder  av mycket arbete för bonden som plötsligt upptäcker att flera getter är utan märken, och de kan ge stora  ID-problem.

De är mycket vanligt att öronmärkesbärande getter bär på kroniska öroninfektioner, då märket snurrar runt och fastnar lite här och där under tid. Bara att vifta på örat när insekter angriper under sommaren ger slitskador i öron- väggen och kan ge stora krustor av var i hålen där brickorna sitter. Detta ger i sin tur ett infekterat öra, som i sin tur sprids i en film av bakterier över hela djurets kropp då just huvudet ju är djurets ”händer”, ett faktum som används för att på en del boskap använda örnbrickor innehållande  medel mot ohyra tex.
Dessa ofta rejält infekterad öron, är något som var och en förstår  ett ytterligare stort problem då många getbönder än i dag tillverkar ost på opastöriserad mjölk, något som absolut är tillåtet, men som ger vid handen att getmjölkaren och ystaren måste vara mycket, mycket noga med mjölkhygienen. En getkropp full med bakterier är i detta  sammanhang  inte särskilt lämpligt….!

Alltså, öronbrickorna är ett stort problem när det gäller djurskyddet med mycket onödiga plågor. De är också ett hygieniskt lotteri med stor risk för spridning av patogena bakterier, som kan spridas i ystningsmjölk och ost. Dessutom så ger tappade öronbrickor som getteerna helt enkelt river ur örat nä de fastnar , ett stort id- problem för getbönderna  som i bland har uppåt 300 djur som oturligt presumtivt kan tappa brickorna.

Alla dessa problem och djurs lidande  är helt i onödan! 
Det finns kända ej oöverkomligt dyra, beprövade alternativ som inte ger några av dessa uppräknade problem. Det är ytterst frustrerande för oss getbönder att behöva ställas inför dessa problem som är lätt att lösa.


PLANEN.              


SLU foskaren Madeleine Högberg undersöker hur problembilden ser ut. Arbetet skall mynna ut i  praktiska lösningar, som gör att djur och människor inte kan komma till skada på grund utav att djuren måste vara id-märkta. Förbundet tycker att den stämmer bra in på det som vi vill åstadkomma med vår insatts och vi vill göra det nu!

Vi vill ha ett djuretiskt och hygieniskt korrekt sätt att bibehålla viktiga ID-märkningsrutiner på. Något som vi givetvis så väl förstår vikten av.

GENOMFÖRANDET:  Start 17/9 2018.      klardatum etapp 1 30/9 2019

 

Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-17 Säljes, Gullabo

  CEA fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr

 • Missa inte!
   Inget innehåll hittades
   
  Sponsorer
  Logga in