Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Årsmöte och Utbildningsdag 2017

Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter.

Hej alla getfränder!

Jag heter Tor Norrman och är ordförande för Svenska getavelsförbundet.Under mina 43 år som getbonde och getosttillverkare i Skärvången (nordvästra delen av Jämtlands fjällvärld) så har jag i omgångar haft samma uppdrag.
Från början var vi ganska många företagare, men med tiden så blev vi så få att vi inte kunde fortsätta hålla kontakten med de utsprida bönder i hela landet. Så förbundet lades ner och verksamheten fick läggas på föreningsnivå.

Så har det varit fram till för ett år sedan då vi åter öppnade malpåsen som förbundet vilade i och var beredda att ge verksamheten en ny chans. Mycket har förändrats under åren som gått, särskilt så finns det möjligheter till en helt annan kommunikation över stora avstånd, sedan vi hamnade i ”dataåldern”. Det gör, trots att vi fortfarande är ganska få, så kan vi nå varandra snabbt och enkelt, i stort när vi vill.

I många år har föreningsverksamheten baserats på att några inte velat släppa näringen vind för våg utan försökt att hålla igång avel, EU-stöd, gethälsovård osv, kort sagt, helt enkelt hanterat de bitar som varit viktiga för näringen i stort, i hävd.

Nu har det första året som förbund, redan förflutit, och vi skall för första gången i nutidshistorien ha ett årsmöte där vi skall gå igenom den verksamhet som varit och komma överens om den verksamhet som är viktig för oss under nästa år och framgent.

Vi skall hålla till på SLU, där vi har satsats på att erbjuda getintressenterna, en kombination av aktiviteter denna dag, genom att vi kan förkovra oss i den moderna getskötseln och dess problem och möjligheter. De blir genom intressanta föredrag kring modern forskning osv där man visar vad man kommit fram till. De är Malin Högberg och Ylva Persson, båda riktiga ”getnördar”, också med lång erfaren het av egen getsköttsel, som bjuder oss på detta.

OBS! se program för dagen. På eftermiddagen skall vi grotta ner oss i de viktiga delarna för förbundets existens och fortsatta arbete.

Välkommen till vårt möte som jag tror blir en spännande och givande dag, inte minst för att få träffa folk med samma intresse.

Bli medlem genom att betala in 200 kr i årsavgift så har du medlemskap och tillgång till förbundets material. 

Läs mer här om hur du blir medlem i förbundet!

​Du är varmt välkommen till denna dag i gemenskapens tecken!

Hälsar Tor Norrman.

PS. Anmäl dig till Utbildningsdag/mötet genom sms, så vi vet att du tänker komma.

Telefon ordförande, Tor Norman 070-5563221 sek. Björn Kvist 070-2528082


Program

10:00    Kaffe och tipspromenad
10:30    Introduktion ordförande: Tor Norman
10:40    Juverhälsa och vanliga sjukdomar hos getter (Ylva Persson, SVA)
11:30    LUNCH
12:30    Getters laktation och beteende (Madeleine Högberg, SLU)
13:10    Prisutdelning tipspromenad, frågor och diskussion
14:00    Årsmötet börjar och inleds med kaffe

Se även Dagordning årsmöte 2017 (endast medlemmar)


Vägbeskrivning

FRÅN CENTRALA UPPSALA
Du åker Dag Hammarskjölds väg förbi Glunten-området i riktning mot Sunnersta. Efter korsningen vid Kungsängsleden åker du rakt fram ca 1 km. Du ser sedan skyltning mot SVA. Sväng vänster in på Veterinärvägen och tag sedan vänster i rondellen in på Ulls väg. I slutet av vägen finner du SVA.
GPS:koordinater: WGS 84: N 59,82 E 17,65

Med buss: Bussar från centrala Uppsala till Ultunaområdet avgår bl.a. från Uppsala centralstation (nr 1, 12, 20). Kliv av på hållplatsen som heter SVA. Buss från centralstation tar ca 15-20 min. Hitta till din buss genom UL, Upplands lokaltrafik

FRÅN ARLANDA
Kör E4:an, norr och följ skyltning mot Uppsala. Ta av mot Uppsala Södra. Fortsätt rakt fram mot Trafikplats Säby. Kör rakt igenom den lilla rondellen vid ICA Maxi. Sväng vänster i den stora rondellen.
Kör vidare på Kungsängsleden ca 3 km. Följ skyltning mot Ultuna och sväng vänster in på Dag Hammarskjölds väg. Följ skyltning SVA, vänster in på Veterinärvägen.
Sväng vänster i rondellen in på Ulls väg. Följ skyltning SVA.
 

Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri svart avelsbockkilling 

  SE 10672-24001 DA är svart avelsbockkilling som är född den 15 januari 2024, [...]

  Pris 2500 kr