Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Praktiska råd för bättre juverhälsa i mjölkgetbesättningen

För att nå en god juverhälsa i en mjölkgetbesättning krävs god hygien och bra smittskyddstänkande tillsammans med kunskap om besättningens juverhälsoläge. I slutändan handlar förebyggande juverhälsoarbete om att identifiera friska getter och förhindra att de blir sjuka.
God hygien och bra mjölkningsrutiner
Strö, foder och vatten ska vara av god hygien och kvalitet för att förhindra främst miljöburna smittor och för att stärka djurens immunförsvar. Mjölkningen ska ske med biologiskt optimerade rutiner, väl fungerande mjölkningsmaskin och gott smittskydd för att förhindra främst juverburna smittor. Juvren ska vara rena och helst klippta. Tvättning och avtorkning bör ske med separata engångsdukar. Getterna bör spendoppas efter mjölkning. Mjölkningsordningen baseras på juverhälsa.
 
Identifiering av friska getter
Celltalet i mjölken är ett mått på juverinflammation (mastit). Celltalskontrollen kan utföras på gården, enkelt och billigt med CMT (California Mastitis Test) som indirekt mäter mjölkens celltal. Det är också möjligt att skicka mjölkprov till laboratorium (Eurofins) för celltalsräkning eller använda en bärbar celltalsräknare (deLavals DCC) för mätning på gården.
 
Undersökning med CMT och gruppering
Alla nykillade getter bör CMT- undersökas (se separat bilaga för instruktion) när råmjölksperioden är över. Därefter bör samtliga getter undersökas varje månad samt vid misstanke om juverhälsoproblem. Slutligen bör samtliga getter undersökas omkring två veckor före beräknad sinläggning. CMT-undersökningarna ska ligga till grund för gruppering, provtagning samt eventuell behandling.

​Getter med låga CMT-värden och tidigare god juverhälsa grupperas som FRISKA GETTER . Getter med tidigare problem med juverhälsan och höga CMT-värden eller stora skillnader mellan juverdelarna vid undersökningen, grupperas som RISKGETTER. Om CMT ≥ 3, eller vid stora skillnader mellan juverdelarna, tas ett mjölkprov för bakteriologisk undersökning. Odlingarna bör sändas i ett mjölkrör eller som Mastistrip till SVA Uppsala. Getter som har kategoriserats som riskgetter bör mjölkas sist.
 
Åtgärder vid juverinflammation
Getter med Staphylococcus aureus bör omgående slås ut.
Om geten får kliniska symtom på juverinflammation (feber, juversvullnad mm) bör veterinär tillkallas för bedömning, provtagning och behandling. Endast akuta, kliniska juverinflammationer bör behandlas med antibiotika under laktation. En viktig del av behandlingen av juverinflammationer är den understödjande. Den består av extra urmjölkningar, smärtstillande och febernedsättande samt vätska, allt efter behov. Självklart ska getens miljö optimeras i form av foder och vatten av bra kvalitet och en ren och mjuk liggplats.

Subkliniska (dolda) juverinflammationer ska inte behandlas med antibiotika under laktation. De ska istället åtgärdas med smittskyddsinsatser (gruppering, mjölkningsordning, hygien), sinläggning av juverdel-/ar, utslaktning samt sintidsbehandling med antibiotika.
 
Sintiden
Inför sinläggning undersöks getterna med CMT och provtas enligt beskrivning ovan. Getter med känd infektionsstatus behöver inte provtas. Dessa undersökningar ligger till grund för gruppering under sintiden, utslaktning av djur och eventuell behandling. Getter med höga CMT-värden (eller celltal) och växt av bakterier i juvret kan sintidsbehandlas med antibiotika efter kontakt med och förskrivning av veterinär. Sintidsbehandling med antibiotika i form av juvertuber görs efter noggrann rengöring av spenspetsen direkt efter sista urmjölkningen. Båda juverdelarna ska alltid behandlas. Effekten av behandlingen bör följas upp vid killning och under kommande laktation. Foder, vatten och liggyta ska förstås hålla god hygienisk kvalitet även under sintiden. 

​Ylva Persson, VMD, biträdande statsveterinär, Avdelningen för djurhälsa och antibiotika, SVA, 751 89 Uppsala, ylva.persson@sva.se
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte den 6 februari 2020. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-01-20
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Viking AG Avelsbock CAE fri, kan levereras söderöver 9 juni. 

  En CAE fri, vit avelsbock SE10672-2019-19109 Viking AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Svensk Lantras getkillingar kan levereras söderöver 4-9 juni 

  KRAV uppfödda, getkillingar födda i slutet av januari - mars 2020, av Svensk Lantras, [...]

  Pris 1750 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Avelsbockkillingar, CAE fria levereras söderöver 4-9 juni. 

  CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras som är KRAV uppfödda och diat sina [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-04 Säljes, Djuptjärn, Ångermanland

  Meåfor Tjatte AG 

  Tjatte är en bra avelsbockntill en mjölkbesättning. Han är CAE-fri, med i Elitlamm [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-04-30 Säljes, Mariefred, Strängnäs

  Killingar och årsbockar nära Stockholm 

  Välhanterade cae-fria och parasitkontrollerade bockar som är bidragsberättigade [...]

 • 2020-04-14 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Getter och getkillingar C3 status 

  Hej Vi säljer ett par avhornade getter och vi har även getkillingar (ej avhornade) [...]

  Pris 1000 kr