Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Praktiska råd för bättre juverhälsa i mjölkgetbesättningen

För att nå en god juverhälsa i en mjölkgetbesättning krävs god hygien och bra smittskyddstänkande tillsammans med kunskap om besättningens juverhälsoläge. I slutändan handlar förebyggande juverhälsoarbete om att identifiera friska getter och förhindra att de blir sjuka.
God hygien och bra mjölkningsrutiner
Strö, foder och vatten ska vara av god hygien och kvalitet för att förhindra främst miljöburna smittor och för att stärka djurens immunförsvar. Mjölkningen ska ske med biologiskt optimerade rutiner, väl fungerande mjölkningsmaskin och gott smittskydd för att förhindra främst juverburna smittor. Juvren ska vara rena och helst klippta. Tvättning och avtorkning bör ske med separata engångsdukar. Getterna bör spendoppas efter mjölkning. Mjölkningsordningen baseras på juverhälsa.
 
Identifiering av friska getter
Celltalet i mjölken är ett mått på juverinflammation (mastit). Celltalskontrollen kan utföras på gården, enkelt och billigt med CMT (California Mastitis Test) som indirekt mäter mjölkens celltal. Det är också möjligt att skicka mjölkprov till laboratorium (Eurofins) för celltalsräkning eller använda en bärbar celltalsräknare (deLavals DCC) för mätning på gården.
 
Undersökning med CMT och gruppering
Alla nykillade getter bör CMT- undersökas (se separat bilaga för instruktion) när råmjölksperioden är över. Därefter bör samtliga getter undersökas varje månad samt vid misstanke om juverhälsoproblem. Slutligen bör samtliga getter undersökas omkring två veckor före beräknad sinläggning. CMT-undersökningarna ska ligga till grund för gruppering, provtagning samt eventuell behandling.

​Getter med låga CMT-värden och tidigare god juverhälsa grupperas som FRISKA GETTER . Getter med tidigare problem med juverhälsan och höga CMT-värden eller stora skillnader mellan juverdelarna vid undersökningen, grupperas som RISKGETTER. Om CMT ≥ 3, eller vid stora skillnader mellan juverdelarna, tas ett mjölkprov för bakteriologisk undersökning. Odlingarna bör sändas i ett mjölkrör eller som Mastistrip till SVA Uppsala. Getter som har kategoriserats som riskgetter bör mjölkas sist.
 
Åtgärder vid juverinflammation
Getter med Staphylococcus aureus bör omgående slås ut.
Om geten får kliniska symtom på juverinflammation (feber, juversvullnad mm) bör veterinär tillkallas för bedömning, provtagning och behandling. Endast akuta, kliniska juverinflammationer bör behandlas med antibiotika under laktation. En viktig del av behandlingen av juverinflammationer är den understödjande. Den består av extra urmjölkningar, smärtstillande och febernedsättande samt vätska, allt efter behov. Självklart ska getens miljö optimeras i form av foder och vatten av bra kvalitet och en ren och mjuk liggplats.

Subkliniska (dolda) juverinflammationer ska inte behandlas med antibiotika under laktation. De ska istället åtgärdas med smittskyddsinsatser (gruppering, mjölkningsordning, hygien), sinläggning av juverdel-/ar, utslaktning samt sintidsbehandling med antibiotika.
 
Sintiden
Inför sinläggning undersöks getterna med CMT och provtas enligt beskrivning ovan. Getter med känd infektionsstatus behöver inte provtas. Dessa undersökningar ligger till grund för gruppering under sintiden, utslaktning av djur och eventuell behandling. Getter med höga CMT-värden (eller celltal) och växt av bakterier i juvret kan sintidsbehandlas med antibiotika efter kontakt med och förskrivning av veterinär. Sintidsbehandling med antibiotika i form av juvertuber görs efter noggrann rengöring av spenspetsen direkt efter sista urmjölkningen. Båda juverdelarna ska alltid behandlas. Effekten av behandlingen bör följas upp vid killning och under kommande laktation. Foder, vatten och liggyta ska förstås hålla god hygienisk kvalitet även under sintiden. 

​Ylva Persson, VMD, biträdande statsveterinär, Avdelningen för djurhälsa och antibiotika, SVA, 751 89 Uppsala, ylva.persson@sva.se
Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-30 Säljes, Gullabo

  CAE fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-27 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr