Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Bevarandearbete 2018

Svenska getavelsförbundets bevarandearbete 2018 för den Svenska Lantrasgeten Mjölkgeten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. 
Vi drog igång projektet den 29 jan på SVA i Uppsala med en utbildningsdag med Temat ”Friskare getter” Djur och Gårdshälsan informerade om deras arbete med CAE kontrollprogrammet samt övrigt inom företaget. Parasiter Ohyra och Juverhälsa pratade veterinär Ylva Persson från SVA om. Vi hade norskt besök från Tine, Dag Lindheim som informerade om det Norska programet ”Friskare geiter”. 

Här delades också provtagningskit ut inför gentestningen avsende Alfa S1 Kasein då Svenska Getavelsförbundet under våren 2018 medverkade i ett examensarbete som genomfördes av enagronomstudent som undersökte alfa-s1-kaseingenen hos svenska mjölkgetter under handledning av Anna Maria Johansson på SLU, i samband med detta fick Svenska Getavelsförbundet gentestat drygt 100 avelsbockar och bockkillingar med hjälp av det här projektet och av djurägarna insända näs-svabbar, vad gäller alfa-s1-kasein. Anna-Karin Gidlund deltog via Skype när Agnes Björk redovisade sitt Masters arbete "The  effect of CSN1S1 in Swedish goats", under "Exklusivt för medlemmar" finns åhörarkopior från redovisningen. 

Vi utvecklar hemsidan med nya funktioner och aktuell information utifrån medlemmarnas synpunkter och behov. Vi ger genom hemsidan, medlemmar och allmänheten aktuell information om föreningen och föreningens verksamhet för att bevara den Svenska Lantrasgeten Mjölkgeten. Vårt arbete med att förbättra nyttan av Avel Mini Get inleds med att Elitlamm justerar härstamningsbevisen för Get eller Bock så att det står Get eller Bock och inte Tacka eller Bagge samt att Svenska Getavelsförbundets logga ska synas på dessa.

Svenska Getavelsförbundet valde på årsmötet i januari ett avelsråd bestående av Anna-Karin Gidlund, Tor Norman och Malin Sala, vi har gjort en förtydligande bilaga till avelsplanen för att stärka bevarandet av rasen och undvika inavelsdepression och har haft möten med Jordbruksverket och kommit överens om att det är Svenska Getavelsförbundets Avelsråd som godkänner vilka bockar av Norsk Mjölkget och Allmogeras som kan användas i Svensk Lantrasavel och ändå vara berättigade till stöd för hotad ras.

Elitlamm lägger till raskoder så att avkomman kan föras in i härstamningsregistret Avel Mini Get.

Avelsrådet planerar även att genomföra ett försök med bilddokumentation av juver och benexteriör på avelsgetter samt har också kunnat vara medlemmarna behjälpliga vid val av avelsbockar och vid problem med registreringen av getter i Avel Mini Get genom att undersöka och bekräfta äktheten på härstamningsbevis, getkort, på papper eller i exelfiler.

I avsikt att öka avelsbasen av friskare getter sökte vi i augusti omfördelning av befintlig budget för att seminutbilda getägare i bl.a Norge och inköpa 4 seminutrustningar i samband med att Svenska Getavelsförbunet ansöker om tillstånd att seminera och använda en del av den av Jorbruksverket insamlade speman från år 2000 och 2005 från i första hand 4 av 8 Svenska Lantrasbockar  för att seminera och ta fram obesläktade avelsbockkillingar. Utrymme i budgeten har skapats genom att kostnaderna för utbildningsdagen inte blev så höga som beräknat, antalet gentester blev något färre än beräknat och det egna arbetet görs helt ideellt om inte utrymme finns i budgeten.

​Vi avser att i Januari 2019 genomföra ytterligare en utbildningsdag för alla medlemmar med redovisning av bland annat kaseinprojektet och erfarenheter från seminverksamheten.
Den tidigare planerade studieresan till Norge avser vi att ansöka om nya medel till i nästa ansökningsomgång inför 2019. Aktuell projektbudget kommer att läggas upp under en ny avdelning "Exklusivt för medlemmar" 


 
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter. [Läs mer...]

  • Publicerad 2016-12-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DAGG Avelsbockkilling, CAE fri registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, svartgråvit avelsbockkilling SE10672-2019-19103 DAGG hornig av Svensk [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  AG Avelsbockkilling, CAE fri, registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, vit avelsbockkilling SE10672-2019-19109 vit AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DD avelsbockkillingar CAE fria, registrerade i Avelminiget 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19101 DD [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DA Avelsbockkillingar, CAE-fria, registrerade i AvelMiniGet 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19106 DA [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-06-15 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Bockar C3 status 

  Hej, Bockar till salu, födda i slutet av februari resp slutet av mars 2019. Samtliga [...]

  Pris 2000 kr