Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Bevarandearbete 2018

Svenska getavelsförbundets bevarandearbete 2018 för den Svenska Lantrasgeten Mjölkgeten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. 
Vi drog igång projektet den 29 jan på SVA i Uppsala med en utbildningsdag med Temat ”Friskare getter” Djur och Gårdshälsan informerade om deras arbete med CAE kontrollprogrammet samt övrigt inom företaget. Parasiter Ohyra och Juverhälsa pratade veterinär Ylva Persson från SVA om. Vi hade norskt besök från Tine, Dag Lindheim som informerade om det Norska programet ”Friskare geiter”. 

Här delades också provtagningskit ut inför gentestningen avsende Alfa S1 Kasein då Svenska Getavelsförbundet under våren 2018 medverkade i ett examensarbete som genomfördes av enagronomstudent som undersökte alfa-s1-kaseingenen hos svenska mjölkgetter under handledning av Anna Maria Johansson på SLU, i samband med detta fick Svenska Getavelsförbundet gentestat drygt 100 avelsbockar och bockkillingar med hjälp av det här projektet och av djurägarna insända näs-svabbar, vad gäller alfa-s1-kasein. Anna-Karin Gidlund deltog via Skype när Agnes Björk redovisade sitt Masters arbete "The  effect of CSN1S1 in Swedish goats", under "Exklusivt för medlemmar" finns åhörarkopior från redovisningen. 

Vi utvecklar hemsidan med nya funktioner och aktuell information utifrån medlemmarnas synpunkter och behov. Vi ger genom hemsidan, medlemmar och allmänheten aktuell information om föreningen och föreningens verksamhet för att bevara den Svenska Lantrasgeten Mjölkgeten. Vårt arbete med att förbättra nyttan av Avel Mini Get inleds med att Elitlamm justerar härstamningsbevisen för Get eller Bock så att det står Get eller Bock och inte Tacka eller Bagge samt att Svenska Getavelsförbundets logga ska synas på dessa.

Svenska Getavelsförbundet valde på årsmötet i januari ett avelsråd bestående av Anna-Karin Gidlund, Tor Norman och Malin Sala, vi har gjort en förtydligande bilaga till avelsplanen för att stärka bevarandet av rasen och undvika inavelsdepression och har haft möten med Jordbruksverket och kommit överens om att det är Svenska Getavelsförbundets Avelsråd som godkänner vilka bockar av Norsk Mjölkget och Allmogeras som kan användas i Svensk Lantrasavel och ändå vara berättigade till stöd för hotad ras.

Elitlamm lägger till raskoder så att avkomman kan föras in i härstamningsregistret Avel Mini Get.

Avelsrådet planerar även att genomföra ett försök med bilddokumentation av juver och benexteriör på avelsgetter samt har också kunnat vara medlemmarna behjälpliga vid val av avelsbockar och vid problem med registreringen av getter i Avel Mini Get genom att undersöka och bekräfta äktheten på härstamningsbevis, getkort, på papper eller i exelfiler.

I avsikt att öka avelsbasen av friskare getter sökte vi i augusti omfördelning av befintlig budget för att seminutbilda getägare i bl.a Norge och inköpa 4 seminutrustningar i samband med att Svenska Getavelsförbunet ansöker om tillstånd att seminera och använda en del av den av Jorbruksverket insamlade speman från år 2000 och 2005 från i första hand 4 av 8 Svenska Lantrasbockar  för att seminera och ta fram obesläktade avelsbockkillingar. Utrymme i budgeten har skapats genom att kostnaderna för utbildningsdagen inte blev så höga som beräknat, antalet gentester blev något färre än beräknat och det egna arbetet görs helt ideellt om inte utrymme finns i budgeten.

​Vi avser att i Januari 2019 genomföra ytterligare en utbildningsdag för alla medlemmar med redovisning av bland annat kaseinprojektet och erfarenheter från seminverksamheten.
Den tidigare planerade studieresan till Norge avser vi att ansöka om nya medel till i nästa ansökningsomgång inför 2019. Aktuell projektbudget kommer att läggas upp under en ny avdelning "Exklusivt för medlemmar" 


 
Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-30 Säljes, Gullabo

  CAE fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-27 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • Missa inte!
   Inget innehåll hittades
   
  Sponsorer
  Logga in