Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Bevarande av Svenska Lantrasgeten, mjölkgeten 2020-331

För bevarandet av den Svenska lantrasgeten, mjölkgeten har Svenska Getavelsförbundet sökt och delvis fått projektmedel beviljat av Jordbruksverket med journalnummer 2020-331 inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020 vilket finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Den som loggar in som medlem kan även läsa mer om projektet under fliken för medlemmar under protokoll och budgetar.

Syftet med projektet är att bevara den svenska lantrasgeten, projektet går ut på att ta fram en ny avelsplan och att byta härstamningsregistret i och med anslutning till den Norska getkontrollen och norska getavelsregister, kaseingentester och via genomisk utvärdering reda ut hur nära den Svenska Lantrasgeten är släkt med den norska mjölkgeten.

Genom import av norsk bocksperma ska inaveln minska och man ska avla fram bättre kvalitet på getmjölken både vad gäller ostutbyte och en minskad andel fria fettsyror i mjölken.

Eftersom inte hela projektbudgeten beviljats prioriterar styrelsen import av Norsk semin.

Tack vare det här projektet;

 • kommer 100 getter att bli seminerade med Norsk Mjölkget innan 2027. Därmed kommer inaveln att minska från dagens nivå och andelen fria fettsyror och fetthalten och även ostutbytet kommer att öka i getmjölken
 • har resultaten av gentesterna som vi lämnade vidare från 48 Svenska Lantrasgetter till Smarterprojektet synliggjort att de Svenska Lantrasgetterna är mycket nära släkt med de Norska Kustgetterna
 • har medlemmarna i Svenska Getavelsförbundet fått ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och samarbete med forskare, både i Sverige och Norge och i EU vilket har lett till en ökad getkunskap. Klicka här för att se forskningsartiklar om Getternas släktskap och förhållandet mellan genotyp och innehållet i mjölken

Vi har även nått målet att 250 getter blivit märkta med en annan märkmetod än öronmärken inom ramen för det etiska tillståndet som nu avslutats. Vi har under våren 2023 haft ett möte med Jordbruksverket och en representant för DATAMARS om märkningen och vi har svarat på en remiss och vi har påbörjat ett arbete och upparbetat kontakter för en chipmärkningskurs. Arbetet har bekostats med medel från ett Stipendium från Djurskyddet i Kronoberg. Vi vet i dagsläget inte om och när de nya märkningsmetoderna kan bli godkända att använda.

Vi har även arbetat med ett nytt avelsprogram och med ansökan om att bli erkänd avelsorganisation men så långt som anslutning till ett nytt härstamningsregister har vi inte kommit än och därmed inte genomfört någon ny enkät bland getbönderna.
Arbetet fortsätter i nästa projekt.

Projektet startade 27 januari 2020 och slutdatum för projektet är förlängt till den 30 oktober 2023.

 

Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-07-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri svart avelsbockkilling 

  SE 10672-24001 DA är svart avelsbockkilling som är född den 15 januari 2024, [...]

  Pris 2500 kr

 • Missa inte!
   Inget innehåll hittades
   
  Sponsorer
  Logga in