Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Olika typer av mjölkutfodring till killingar

Publikation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Sammanfattning

Under tre års tid har försök gjorts med totalt 111 killingar på Torsta Getgärd. Försöken pågick från födseln till betessläppningen. Konsumtionen av mjölk och kraftfoder registrerades gruppvis varje dag. Killingarna vägdes varannan vecka.

År 1 jämfördes utfodring av begränsade mängder ljummen Kalvados med fri tillgäng till kall Kalvados i s k lammbar. Den fria utfodringen medförde högre mjölkåtgång. Kraftfoderkonsumtionen var ungerfär densamma i de bägge grupperna. Tillväxten tycktes vara något högre i den fritt utfodrade gruppen. Skillnaden var dock ej signifikant. Det var vanligare med diarre hos de killingar som fick fri tillgäng till mjölk. Användning av lammbar förkortade arbetstiden för mjölkutfodringen till ca hälften.

År 2 jämfördes Kalvados, Syrad Lammnäring och getmjölk. Alia utfodrade i lammbar. Är 3 byttes lammnäringen mot syrad Kalvados. Den syrade mjölknäringen konsumerades bäst bäda ären, räknat i liter. Energimässigt var dock intaget frän getmjölken nästan lika högt. Kraftfoderkonsumtionen var lägst i getmjölkgruppen.

Den syrade lammnäringen medförde en signifikant högre tillväxt sett över heia försöksperioden. Den syrade kalvnäringen gav högre tillväxt under mjölkperioden. Liksom år 1 tycktes risken för diarre vara störst för killingar som fick osyrad Kalvados i lammbar.

Vid diskussion av ekonomin i de olika utfodringsalternativen måste man räkna in arbetskostnaden på gården och vad man anser den eventuella skillnaden i tillväxt vara värd. Om man räknar på enbart kostnaden för mjölknäring så är skillnaden ca 550 kr per uppfödd killing mellan det billigaste alternativet, Kalvados i begränsad giva, och det dyraste, getmjölk i fri tillgäng.

​Läs hela publikationen från SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter. [Läs mer...]

  • Publicerad 2016-12-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DAGG Avelsbockkilling, CAE fri registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, svartgråvit avelsbockkilling SE10672-2019-19103 DAGG hornig av Svensk [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  AG Avelsbockkilling, CAE fri, registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, vit avelsbockkilling SE10672-2019-19109 vit AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DD avelsbockkillingar CAE fria, registrerade i Avelminiget 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19101 DD [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DA Avelsbockkillingar, CAE-fria, registrerade i AvelMiniGet 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19106 DA [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-06-15 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Bockar C3 status 

  Hej, Bockar till salu, födda i slutet av februari resp slutet av mars 2019. Samtliga [...]

  Pris 2000 kr