Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Olika typer av mjölkutfodring till killingar

Publikation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Sammanfattning

Under tre års tid har försök gjorts med totalt 111 killingar på Torsta Getgärd. Försöken pågick från födseln till betessläppningen. Konsumtionen av mjölk och kraftfoder registrerades gruppvis varje dag. Killingarna vägdes varannan vecka.

År 1 jämfördes utfodring av begränsade mängder ljummen Kalvados med fri tillgäng till kall Kalvados i s k lammbar. Den fria utfodringen medförde högre mjölkåtgång. Kraftfoderkonsumtionen var ungerfär densamma i de bägge grupperna. Tillväxten tycktes vara något högre i den fritt utfodrade gruppen. Skillnaden var dock ej signifikant. Det var vanligare med diarre hos de killingar som fick fri tillgäng till mjölk. Användning av lammbar förkortade arbetstiden för mjölkutfodringen till ca hälften.

År 2 jämfördes Kalvados, Syrad Lammnäring och getmjölk. Alia utfodrade i lammbar. Är 3 byttes lammnäringen mot syrad Kalvados. Den syrade mjölknäringen konsumerades bäst bäda ären, räknat i liter. Energimässigt var dock intaget frän getmjölken nästan lika högt. Kraftfoderkonsumtionen var lägst i getmjölkgruppen.

Den syrade lammnäringen medförde en signifikant högre tillväxt sett över heia försöksperioden. Den syrade kalvnäringen gav högre tillväxt under mjölkperioden. Liksom år 1 tycktes risken för diarre vara störst för killingar som fick osyrad Kalvados i lammbar.

Vid diskussion av ekonomin i de olika utfodringsalternativen måste man räkna in arbetskostnaden på gården och vad man anser den eventuella skillnaden i tillväxt vara värd. Om man räknar på enbart kostnaden för mjölknäring så är skillnaden ca 550 kr per uppfödd killing mellan det billigaste alternativet, Kalvados i begränsad giva, och det dyraste, getmjölk i fri tillgäng.

​Läs hela publikationen från SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-30 Säljes, Gullabo

  CAE fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-27 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr