Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Olika typer av mjölkutfodring till killingar

Publikation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Sammanfattning

Under tre års tid har försök gjorts med totalt 111 killingar på Torsta Getgärd. Försöken pågick från födseln till betessläppningen. Konsumtionen av mjölk och kraftfoder registrerades gruppvis varje dag. Killingarna vägdes varannan vecka.

År 1 jämfördes utfodring av begränsade mängder ljummen Kalvados med fri tillgäng till kall Kalvados i s k lammbar. Den fria utfodringen medförde högre mjölkåtgång. Kraftfoderkonsumtionen var ungerfär densamma i de bägge grupperna. Tillväxten tycktes vara något högre i den fritt utfodrade gruppen. Skillnaden var dock ej signifikant. Det var vanligare med diarre hos de killingar som fick fri tillgäng till mjölk. Användning av lammbar förkortade arbetstiden för mjölkutfodringen till ca hälften.

År 2 jämfördes Kalvados, Syrad Lammnäring och getmjölk. Alia utfodrade i lammbar. Är 3 byttes lammnäringen mot syrad Kalvados. Den syrade mjölknäringen konsumerades bäst bäda ären, räknat i liter. Energimässigt var dock intaget frän getmjölken nästan lika högt. Kraftfoderkonsumtionen var lägst i getmjölkgruppen.

Den syrade lammnäringen medförde en signifikant högre tillväxt sett över heia försöksperioden. Den syrade kalvnäringen gav högre tillväxt under mjölkperioden. Liksom år 1 tycktes risken för diarre vara störst för killingar som fick osyrad Kalvados i lammbar.

Vid diskussion av ekonomin i de olika utfodringsalternativen måste man räkna in arbetskostnaden på gården och vad man anser den eventuella skillnaden i tillväxt vara värd. Om man räknar på enbart kostnaden för mjölknäring så är skillnaden ca 550 kr per uppfödd killing mellan det billigaste alternativet, Kalvados i begränsad giva, och det dyraste, getmjölk i fri tillgäng.

​Läs hela publikationen från SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes eller bytes mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras kullig bock 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas eller bytas mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbock Gidevit AA 

  SE 10672-22034 Gidevit AA är en vit trevlig avelsbock som är född den 16 januari [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fri avelsbockkilling SE 10672-23104 av Svensk Lantras 

  SE 10672-23104 är en svartvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria Svensk Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbockkilling 10672-23100 av Svensk Lantras 

  10672-23100 är en brunvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr