Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Grovfoder till getter

Publikation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Sammanfattning

Geten används och är anpassad som husdjur under mycket skiftande förhållanden.

Många jämförelser har gjorts mellan getter och andra djurslag. Man har bl a funnit att geten tar betydligt längre tid på sig att äta än vad kon gör. Kor har dessutom ett relativt. sett, högre torrsubstansintag. Flera smältbarhetsförsök visar att getter är bättre än får på att utnyttja blad och kvistar från buskar och träd.

Vid utfodring av getter måste man beakta deras utpräglade valbeteende och alltid ge ett visst överskott av grovfoder, särskilt om detta är av dålig kvalitet. Näringsinnehållet i det konsumerade fodret blir därmed högre.

Fodrets energiinnehåll är den faktor som har störst inverkan på mjölkproduktion och fruktsamhet.

Vid jämförelse mellan olika typer av grovfoder har man funnit att baljväxter konsumeras bättre än gräs och att färskt foder äts hellre än konserverat foder. Att försöka höja getternas energiintag genom att införa ett andra grovfoderslag i foderstaten är meningsfullt bara om detta är av bättre kvalitet än grundfodret.

Flera försöksresultat tyder på att tillgängen på och konsumtionen av grovfoder före killningen bör vara hög för att främja hög konsumtion och Produktion under laktationen. Kraftfodergivorna och avkastningsnivän i dessa studier ligger dock ofta betydligt lägre än vad som är vanligt på svenska getgårdar. Olika strategier kan vara motiverade i olika länder, beroende på prisförhällandet mellan foder och mjölk. Getter klarar stora variationer i förhållandet mellan kraftfoder och grovfoder.

Getens valbeteende märks tydligt på bete. Grödvalet varierar under säsongen och djuren rör sig över stora ytor, vilket gör att de dåligt utnyttjar ett vanligt vallbete. Rastgård med stall- eller grönmasseutfodring är mer effektivt om man ej har tillgång till fjällbete el dyl.

Buskfodrets betydelse är svår att utreda. Kemiskt näringsinnehåll och faktisk konsumtion står inte i relation till varandra. Klart är dock att getterna gärna äter sly och kvistar och att det i sydliga länder utgör en betydande del av näringsintaget.

Läs hela publikationen från SLU
 
Nyheter och artiklar
 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes eller bytes mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras kullig bock 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas eller bytas mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbock Gidevit AA 

  SE 10672-22034 Gidevit AA är en vit trevlig avelsbock som är född den 16 januari [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fri avelsbockkilling SE 10672-23104 av Svensk Lantras 

  SE 10672-23104 är en svartvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria Svensk Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbockkilling 10672-23100 av Svensk Lantras 

  10672-23100 är en brunvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr