Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Grovfoder till getter

Publikation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Sammanfattning

Geten används och är anpassad som husdjur under mycket skiftande förhållanden.

Många jämförelser har gjorts mellan getter och andra djurslag. Man har bl a funnit att geten tar betydligt längre tid på sig att äta än vad kon gör. Kor har dessutom ett relativt. sett, högre torrsubstansintag. Flera smältbarhetsförsök visar att getter är bättre än får på att utnyttja blad och kvistar från buskar och träd.

Vid utfodring av getter måste man beakta deras utpräglade valbeteende och alltid ge ett visst överskott av grovfoder, särskilt om detta är av dålig kvalitet. Näringsinnehållet i det konsumerade fodret blir därmed högre.

Fodrets energiinnehåll är den faktor som har störst inverkan på mjölkproduktion och fruktsamhet.

Vid jämförelse mellan olika typer av grovfoder har man funnit att baljväxter konsumeras bättre än gräs och att färskt foder äts hellre än konserverat foder. Att försöka höja getternas energiintag genom att införa ett andra grovfoderslag i foderstaten är meningsfullt bara om detta är av bättre kvalitet än grundfodret.

Flera försöksresultat tyder på att tillgängen på och konsumtionen av grovfoder före killningen bör vara hög för att främja hög konsumtion och Produktion under laktationen. Kraftfodergivorna och avkastningsnivän i dessa studier ligger dock ofta betydligt lägre än vad som är vanligt på svenska getgårdar. Olika strategier kan vara motiverade i olika länder, beroende på prisförhällandet mellan foder och mjölk. Getter klarar stora variationer i förhållandet mellan kraftfoder och grovfoder.

Getens valbeteende märks tydligt på bete. Grödvalet varierar under säsongen och djuren rör sig över stora ytor, vilket gör att de dåligt utnyttjar ett vanligt vallbete. Rastgård med stall- eller grönmasseutfodring är mer effektivt om man ej har tillgång till fjällbete el dyl.

Buskfodrets betydelse är svår att utreda. Kemiskt näringsinnehåll och faktisk konsumtion står inte i relation till varandra. Klart är dock att getterna gärna äter sly och kvistar och att det i sydliga länder utgör en betydande del av näringsintaget.

Läs hela publikationen från SLU
 
Nyheter och artiklar
 • God Jul och Gott nytt år!

  God Jul och Gott nytt år!

  Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och Gott nytt år! //Styrelsen [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-12-20
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2020-01-16 Säljes, Mariefred

  Fina bockar nära Stockholm 

  Välhanterade cae-fria och parasitkontrollerade bockar som är bidragsberättigade [...]

  Pris 2250 kr

 • 2020-01-12 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Viking AG Avelsbock CAE fri, registrerad AvelMiniGet. 

  En CAE fri, vit avelsbock SE10672-2019-19109 Viking AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-12-01 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Svensk Lantras getkillingar 

  KRAV uppfödda, troligtvis betäckta getkillingar som beräknas killa i februari [...]

  Pris 2250 kr

 • Missa inte!
  • 06


   Feb

   Utbildningsdag och årsmöte

   Välkommen på utbildningsdag och årsmöte, SVA i Uppsala. Läs mer >>>
   
  Sponsorer
  Logga in