Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

För bevarandet av den Svenska lantrasgeten, mjölkgeten 2019-284

Senast uppdaterad 2021-11-29
För bevarandet av den Svenska lantrasgeten, mjölkgeten har Svenska Getavelsförbundet sökt och fått ett projekt beviljat hos Jordbruksverket med journalnummer 2019-284 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Den som loggar som medlem kan även se budgeten under fliken för medlemmar under protokoll och budgetar.

Stödet avser att främja avel, kartlägga gener och släktskap hos mjölkgetter, testa och utföra chipmärkning, utveckla föreningens hemsida och att delta i kompetenshöjande kurser.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är en ökad kartläggning av mjölkgetters genetik och släktskap, bredda avelsbasen hos svenska mjölkgetter och att utveckla föreningens hemsida.Projektet startade 18 januari 2019 och slutredovisades den 30 november 2021


Vi har lyckats med att;

 • Att bibehålla härstamningsregistret för mjölkgetter inom Elitlamm i Avel Mini Get men inte lyckats att utöka nyttan och användarvänligheten för getägarna.
 • Att testa kaseinstatus på tilltänkta avelsbockar och ett urval av getterna i registret i samarbete med SLU.
 • Att bibehålla och utveckla föreningens hemsida, bland annat med en köp och säljsida samt slutna sidor för medlemmar.
 • Att om inom ramen för projektet chippmärka några bruksbesättningar med chip under hud eller bolus i magen.
 • Att bredda avelsbasen genom användande av allmogegetter som Jämtgetter i den Svenska Lantrasgetaveln i begränsad omfattning.

Vi har misslyckats med att;

 • Att bredda avelsbasen genom import av norska avelsgetter inom ramen för det här projektet, men hoppas att det blir möjligt med import av Norsk semin i framtiden.


Vi har inom ramen för projektet med hjälp av SLU genomfört DNA-tester av kaseinstatus på såväl tilltänkta avelsbockar som ett antal mjölkgetter och forskare och studenter har även undersökt mjölkprover för att finna samband mellan kaseingenstatus och innehållet i mjölken både avseende olika kaseiner och fria fettsyror.
 
Vi har även transporterat semindoser av genetiskt viktiga djur från Jordbruksverkets genbank och besättningar har seminerat tilltänkta bockmödrar för att genom semin bredda avelsbasen. Seminen har hitintills resulterat i 2 avelsbockar och några getter.

3 personer deltog i de Norska Getdagarna i augusti 2019 och det har redovisats under våra årliga utbildningsdagar i januari / februari och i vår slutna FB grupp för medlemmar.

Vad gäller chipmärkningsdelen av projektet se pdf fil slutredovisningmarkning_2019-284 samt Ankelband_DATAMARS som vi hoppas att vi får testa efter avslutningen av det här projektet med hjälp av stipendiet vi fått av Djurskyddet i Kronoberg.


 

Nyheter och artiklar
 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes eller bytes mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras kullig bock 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas eller bytas mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbock Gidevit AA 

  SE 10672-22034 Gidevit AA är en vit trevlig avelsbock som är född den 16 januari [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fri avelsbockkilling SE 10672-23104 av Svensk Lantras 

  SE 10672-23104 är en svartvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria Svensk Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbockkilling 10672-23100 av Svensk Lantras 

  10672-23100 är en brunvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • Missa inte!
   Inget innehåll hittades
   
  Sponsorer
  Logga in