Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Potatis till getter

Potatis kan vara intressant i en foderstat som bygger på lokalt producerat foder, framför allt här i Norrland. Det är sedan gammalt känt som ett smakligt fodermedel och vi ville prova det som komplement i en vanlig kraftfoder/hö-foderstat till getter. Försöket finansierades av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Försöket bedrevs i besättningen på Torsta Getgård utanför Östersund. Det pågick under tiden från killning till betessläppning. Alla getter fick samma kraftfodergiva, ca 1,4 kg per dag samt fri till-gång till hö. Hälften av getterna fick dessutom 1,5 kg hel, tvättad potatis. I rastgården hade getterna tillgång till tallris.

Utfodringen av potatis ledde till en något högre totalkonsumtion (2,0 kg ts jämfört med 1,9 kg). Potatisens låga proteinvärde (73 g rp/ kg ts) medförde dock att proteinintaget inte skilde mellan grupperna.

De hygieniska foderanalyser som gjordes var utan anmärkning, utom vid ett tillfälle då antalet stafylococcus aureus i potatisen var 1000 per gram. (Något gränsvärde för stafylokocker i djurfoder finns inte.  Livsmedel för humant bruk anses otjänliga vid värden på och över 1000). Även på mjölk och ost gjordes hygieniska analyser. Ingen av dessa visade på någon negativ inverkan av fodret.

De getter som fick potatis mjölkade i medeltal 3,5 kg, jämfört med 3,2 kg i den andra gruppen. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant pga den stora individuella variationen. Mjölkens sammansättning skilde inte mellan grupperna.

Getterna i potatisgruppen ökade något i vikt från fjärde till artonde laktationsveckan. I den andra gruppen var det däremot en liten viktminskning, vilket tyder på att dessa getter hade svårare att tillgodose sitt näringsbehov.

Hälsoläget i besättningen var något sämre än under tidigare försöksår. Problem som direkt kan bero på utfodringen (dålig aptit, förstoppning, trumsjuka) uppstod hos 6 getter i potatisgruppen och 4 som inte fick potatis.

Om man räknar ett enkelt netto mjölk - foder har man för potatisgetterna kvar ca 37 kr per get och dag till arbete, byggnader osv under den period som försöket pågick. I den andra gruppen var motsvarande siffra 34 kr.

Det var alltså inga stora skillnader i resultaten för de båda jämförda foderstaterna, men vi har konstaterat att potatis är ett väl fungerande fodermedel till mjölkgetter. Lagring och hantering var heller inte besvärligare än att man på Torsta fortsatte att utfodra med potatis även påföljande år.


​​Gun Bernes
Avd. för husdjursskötsel
Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Getavelsförbundets årsmöte 2019

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-11-22
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Årsmöte och Utbildningsdag 2017

  Inbjudan till Getavelsförbundets årsmöte tisdagen den 31-Januari. Plats: SLU i UPPSALA se program över dagens aktiviteter. [Läs mer...]

  • Publicerad 2016-12-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DAGG Avelsbockkilling, CAE fri registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, svartgråvit avelsbockkilling SE10672-2019-19103 DAGG hornig av Svensk [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  AG Avelsbockkilling, CAE fri, registrerad i AvelMiniGet. 

  En CAE fri, vit avelsbockkilling SE10672-2019-19109 vit AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DD avelsbockkillingar CAE fria, registrerade i Avelminiget 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19101 DD [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-07-08 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  DA Avelsbockkillingar, CAE-fria, registrerade i AvelMiniGet 

  Två olika CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras; SE10672-2019-19106 DA [...]

  Pris 2500 kr

 • 2019-06-15 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Bockar C3 status 

  Hej, Bockar till salu, födda i slutet av februari resp slutet av mars 2019. Samtliga [...]

  Pris 2000 kr