Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Potatis till getter

Potatis kan vara intressant i en foderstat som bygger på lokalt producerat foder, framför allt här i Norrland. Det är sedan gammalt känt som ett smakligt fodermedel och vi ville prova det som komplement i en vanlig kraftfoder/hö-foderstat till getter. Försöket finansierades av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Försöket bedrevs i besättningen på Torsta Getgård utanför Östersund. Det pågick under tiden från killning till betessläppning. Alla getter fick samma kraftfodergiva, ca 1,4 kg per dag samt fri till-gång till hö. Hälften av getterna fick dessutom 1,5 kg hel, tvättad potatis. I rastgården hade getterna tillgång till tallris.

Utfodringen av potatis ledde till en något högre totalkonsumtion (2,0 kg ts jämfört med 1,9 kg). Potatisens låga proteinvärde (73 g rp/ kg ts) medförde dock att proteinintaget inte skilde mellan grupperna.

De hygieniska foderanalyser som gjordes var utan anmärkning, utom vid ett tillfälle då antalet stafylococcus aureus i potatisen var 1000 per gram. (Något gränsvärde för stafylokocker i djurfoder finns inte.  Livsmedel för humant bruk anses otjänliga vid värden på och över 1000). Även på mjölk och ost gjordes hygieniska analyser. Ingen av dessa visade på någon negativ inverkan av fodret.

De getter som fick potatis mjölkade i medeltal 3,5 kg, jämfört med 3,2 kg i den andra gruppen. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant pga den stora individuella variationen. Mjölkens sammansättning skilde inte mellan grupperna.

Getterna i potatisgruppen ökade något i vikt från fjärde till artonde laktationsveckan. I den andra gruppen var det däremot en liten viktminskning, vilket tyder på att dessa getter hade svårare att tillgodose sitt näringsbehov.

Hälsoläget i besättningen var något sämre än under tidigare försöksår. Problem som direkt kan bero på utfodringen (dålig aptit, förstoppning, trumsjuka) uppstod hos 6 getter i potatisgruppen och 4 som inte fick potatis.

Om man räknar ett enkelt netto mjölk - foder har man för potatisgetterna kvar ca 37 kr per get och dag till arbete, byggnader osv under den period som försöket pågick. I den andra gruppen var motsvarande siffra 34 kr.

Det var alltså inga stora skillnader i resultaten för de båda jämförda foderstaterna, men vi har konstaterat att potatis är ett väl fungerande fodermedel till mjölkgetter. Lagring och hantering var heller inte besvärligare än att man på Torsta fortsatte att utfodra med potatis även påföljande år.


​​Gun Bernes
Avd. för husdjursskötsel
Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes eller bytes mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras kullig bock 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas eller bytas mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbock Gidevit AA 

  SE 10672-22034 Gidevit AA är en vit trevlig avelsbock som är född den 16 januari [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fri avelsbockkilling SE 10672-23104 av Svensk Lantras 

  SE 10672-23104 är en svartvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria Svensk Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbockkilling 10672-23100 av Svensk Lantras 

  10672-23100 är en brunvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr