Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Program för Getdagarna i Uppsala den 20-21 februari 2024


 
Den 20 februari 2024
En heldag med fördjupning i fodrets påverkan på Getvälfärden hålls på SLU i Uppsala med
Gun Bernes och Rolf Spörndly (SLU) inom ramen för upphandlingen Ökad djurvälfärd för
lantbrukets djur - Svenska Getavelsförbundet Ref. nr. 3.2.11-00487/2022.
   
09:30 – 10:00 Drop in fika utanför Loftets ”bankettsal” (en trappa upp från restaurangen)
10:00 – 11:30 Kort grundkurs i fodrets omsättning i geten. – Rolf Spörndly
1) Grovfoder och kraftfoder. Energi, protein och fiber. Vägen från foder till mjölk.
​2) Ensilage, Hösilage, Hö. Hur bäst konservera fodret
11:30 – 12:30 Lunch, en trappa ner.
12:30 – 14:30 Foderanalys och foderstat. – Rolf Spörndly
1) Getens behov av näringsämnen
2) Foderanalysen. Vad ingår och hur görs den. Provtagning
3) Att göra en foderstat. För hand och på dator. Demonstration
14:30 – 15:00 Kaffepaus
15:00 – 17:00 Foderförsök med getter i Sverige; Getförsök på Torsta (1989-1996) – Gun
Bernes. Uppdatering av utfodringsdelen i boken Getter
   

Kvällen ägnar vi åt en gemensam middag och Getgårdens byggnader med Kristina Ascard samt resultatet av ett mastersarbete om gårdskulturer med Agnes Sjöblom (SLU) inklusive provsmakning av hårdostar ystade med olika gårdsmejeristostlöpen.

Adress: Loftet ligger på övre våningen av restaurangen (Ulls restaurang / ”Syltan”), som ligger på Duhrevägen 8. Det bör gå att ta trappen upp från deras kapprum. Enklast är annars att komma via gångbron nedanför Undervisningshuset (Almas Allé 10). Se bifogad karta ​
Den 21 februari 2024
Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA, Ulls väg 2B i Uppsala. För dig som inte kan närvara fysiskt finns möjlighet till digital uppkoppling.

Här nedan följer ett preliminärt program som kan komma att ändras. Ev. ändringar publiceras på vår hemsida.

   
8:30 Fika med get-tema.
8:50  Vår ordförande Mikaela Janolsgården och Ylva Persson, SVA, hälsar dig välkommen.
9:00  Reproduktion – bockens genitalia. Ylva Persson SVA, 20 min
9:30 Juverhälsa. Ylva Persson SVA, 20 min
10:00  Resultat hittills från projektet Lentifri gård Anna Ordell SVA/SLU, 10 min
10:15 Sanering/snappning Emelie Larsdotter G&D/Anna-Karin Gidlund, 15 min
10:40 Smittskyddsåtgärder med forskare och veterinärer från SVA. Smittskydd, vad ska man tänka på vid kontakter med andra besättningar och när man kommer tillbaka till sin egen? Om man t.ex. har varit utomlands eller om man varit i kontakt med en icke CAE fri besättning.
Vilka rutiner man bör ha och information man bör ge till sina besökare? Ylva Persson SVA, Anne Mörner SDS, 25 min
11:15 – 12:15 Lunch Matverkstan
12:15 Ändrade förhållanden hos svenska mjölkgetter i samband med alfa S1 kasein. Monika Johansson SLU, 30 minuter
12:45 Vad gäller Scrapie och Scrapierecistens och den nya förordningen som är på gång och hur långt den kommit.
Emelie Pettersson SVA ,15 min
13:00 Pågående projekt om getter i Zambia. Dinah Seligsohn SVA, 15 min
13:20 Getgårdens byggnader Kristina Askard SLU, 20 min
13:45  Fika med get-tema
14:00 –16:00 Årsmöte i Svenska Getavelsförbundet
   


Kallelse med dagordning till årsmötet den 21 februari 2024 bifogas som en separat bilaga. Medlemsavgiften är 400 kr varav 300 kr är serviceavgift. Familjemedlem betalar 100 kr och stödmedlem 200 kr. Sätt in medlemsavgiften på Svenska Getavelsförbundets bankgiro
5042-6634. Du kan även betala ordinarie medlemsavgift (400 kr) via Swish, se nedan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 4 februari 2024. Mejla din motion till kontakt@svenskagetavelsforbundet.se

Anmälan om deltagande i Getdagarna måste vara oss tillhanda senast den 4 februari 2024.
I anmälan ingår måltider i medlemsavgiften för 2024. Uppge i din anmälan om du önskar specialkost. Om du anmäler dig till bägge dagarna ingår förutom måltider även boende en natt i Uppsala (hotell bokas av styrelsen).

Mejla din anmälan till Anna Sundberg, e-post: getnoder@gmail.com och meddela om du avser delta under båda dagarna, om du önskar boende eller bara en dag alternativt digitalt deltagande den 21 februari.

Deltagande förutsätter att medlemsavgiften är betald senast den 2 februari 2024.

Det finns även möjlighet att till Svenska Getavelsförbundet ansöka om reseersättning för bil, buss eller tåg. Färdas man med bil bör samåkning eftersträvas.

Välkommen!


Som inloggad medlem kan du:

​Ladda hem dagordningen m.m. för årsmötet samt dokument kring erkännande av avelsorganisation.

   

   
 
Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fria svartvita avelsbockkillingar 

  SE 10672-24005 och 24006 är svartvita avelsbockkillingar som är födda den 16 [...]

  Pris 2500 kr

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria KRAV uppfödda Svenska Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-03-05 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr